Γιε μου που πας;

Μάνα θα πάω στα καράβια….

Αυτή η θάλασσα….

tbc

February 08 2011 09:34 pm | About Takis

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.